Kurs UDT

Co daje ukończenie kursu UDT?

Szkolenia UDT to rodzaj kursów umożliwiających uzyskanie uprawnień niezbędnych do obsługi urządzeń podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Po ukończeniu takiego szkolenia i zdaniu egzaminu można otrzymać świadectwo kwalifikacji potwierdzające umiejętność obsługi oraz konserwacji takich urządzeń jak dźwigi, suwnice, żurawie, wciągarki, wyciągarki itp.

udt

UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego, to instytucja zajmująca się dozorem technicznym instalacji technicznych i urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu. Dodatkowo podmiot ten prowadzi także działalność certyfikowaną, szkoleniową oraz przeprowadza badania i ekspertyzy dotyczące urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. 

Uprawnienia UDT są formalnym potwierdzaniem umiejętności, podkreślają kwalifikacje i zwiększają szanse na rynku pracy. Aby je otrzymać, trzeba ukończyć specjalistyczny kurs i zdać egzamin przed komisją UDT.

Uprawnienia UDT – czym są? 

Uprawnienia UDT określają kwalifikacje pracownika w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Zdobycie takich kwalifikacji musi być potwierdzone ukończeniem specjalistycznego szkolenia UDT oraz egzaminem państwowym, który jest zdawany w obecność komisji Urzędu Dozoru Technicznego. Po pozytywnym zaliczeniu kursu i egzaminu pracownik otrzymuje certyfikat UDT, który jest wymagany do wykonywania konkretnego zawodu operatora urządzeń podlegających pod dozór techniczny. 

Urząd Dozoru Technicznego ma prawo uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych:

  • operatora obsługującego dźwigi;
  • operatora obsługującego dźwignice;
  • konserwatora dźwigów;
  • konserwatora dźwignic;
  • operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia;
  • konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia;
  • pracownika napełniającego zbiorniki przenośne.

Urząd Dozoru Technicznego potwierdza uprawnienia pracowników zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym i rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Szkolenia UDT – rodzaje 

Szkolenia UDT umożliwiają uzyskanie kompleksowego przygotowania do prowadzenia obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Kursy takie odbywają się w formie stacjonarnej i obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. W ich trakcie uczestnicy poznają budowę urządzeń UDT, zasady BHP i  przepisy o dozorze technicznym. Podczas zajęć praktycznych kursanci uczą się obsługi urządzeń UDT. 

Kursy UDT obejmują różne warianty, ponieważ dotyczą różnorodnych urządzeń podlegających pod dozór techniczny. Do szkoleń UDT zaliczymy kursy na m.in. wózki widłowe, podesty ruchome, ładowarki teleskopowe, suwnice, żurawie itp.

Ukończenie szkolenie UDT i zdobycie specjalistycznych uprawnień umożliwia pracownikowi podniesienie kwalifikacji i znalezienie dobrze płatnej pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą. 

Co daje ukończenie kursu UDT?
Tagi wpisu:

Wersje językowe

Szukaj w serwisie

Galeria Inne

Współpraca

polecane blogi

Istnieje możliwość zamówienia artykułu sponsorowanego w naszym serwisie. Po więcej informacji na temat wpisów płatnych oraz linków reklamowych zapraszamy tutaj: Artykuł sponsorowany