PIT-37 – jakie ulgi ?

PIT-37 – jakie ulgi można uwzględnić?

PIT-37 to jeden z rodzajów zeznania podatkowego, który jest wypełniany przez większość z obywateli po zakończonym roku rozliczeniowym. Osoby, które rozliczają się według tego formularza, mają szanse na szereg ulg i ułatwień, dzięki którym ostateczna kwota podatku może zostać zmniejszona. Jak skorzystać z obniżek? Oto najważniejsze informacje o tym, komu i na jakich zasadach przysługują ulgi w PIT-37!

pit 37

Deklaracja PIT-37

PIT-37 to najczęściej wybierana deklaracja podatkowa w Polsce, zgodnie z którą zeznanie składa ponad 80% Polaków. Wynika to z prostego faktu, dokument jest przeznaczony dla osób, które są podatnikami, a nie płatnikami, czyli pracują dla kogoś.

To najczęstszy sposób uzyskiwania dochodu w Polsce. Więcej informacji na ten temat da się znaleźć na stronie internetowej https://www.pit.pl/pit-37-online/, gdzie zostało wymienione, kto rozliczy się przy pomocy tego formularza.

Ogólnie PIT jest określeniem, które nazywa dwa powiązane ze sobą elementy. Może oznaczać dokument urzędowy, przygotowany zgodnie z określonym wzorem i stanowi podstawę zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Co roku wypełnia się go w ramach rozliczenia, a zawarte w nim dane są informacjami dla organów podatkowych odnośnie do kwot przychodów, kosztów, zaliczek, dochodu itd.

W drugim znaczeniu PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax i zalicza się do grupy podatków bezpośrednich. W takim wypadku podmiotem opodatkowanym jest jednostka (osoba fizyczna), która uzyskuje określone przychody.

Kto nie może rozliczyć podatku przy pomocy PIT-37?

Mimo swojej popularności PIT-37 nie jest deklaracją powszechną. Wypełnia go tylko określona grupa podatników. Pozostałe osoby muszą sięgnąć po inne zeznania podatkowe. Kto nie może użyć PIT-37? Do grupy tej zaliczają się m.in.:

 • osoby, które poza umową o pracę uzyskują przychód z działalności gospodarczej;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych;
 • osoby, które chcą się rozliczać z małżonkiem, ale jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą;
 • osoby, które uzyskały przychód za granicą.

Jak można rozliczyć PIT-37?

PIT-37 ze względu na swoją popularność posiada kilka sposobów rozliczenia, dzięki czemu wiele osób może skorzystać z ulg, które przysługują im jako podatnikom.

Informacje deklaruje się w zeznaniu podatkowym w polu 6, gdzie należy zaznaczyć właściwą dla siebie opcję.

Rozliczenie indywidualne

Indywidualne rozliczenie w zeznaniu podatkowym jest jedną z częściej wybieranych opcji. Aby zrobić to poprawnie, w odpowiedniej części formularza należy wpisać dane z PIT-11 i PIT-R (otrzymanych od pracodawcy). Zawarte tam informacje dotyczą wysokości przychodu, kosztów za uzyskanie pobranych zaliczek, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odliczanych od dochodu lub podatku oraz kwot od niego zwolnionych.

Osoba samotnie wychowująca dziecko

W deklaracji można zaznaczyć, że jest się osobą samotnie wychowującą dziecko. W takim wypadku podatnik rozlicza się na preferencyjnych zasadach, co wiąże się z obniżeniem zobowiązania podatkowego.

Wyjątkowa sytuacja rodzinna to czynnik, który może odciążyć podatnika, jednak aby tak się stało, musi on spełniać pewne warunki, aby prawidłowo rozliczyć się razem z dzieckiem.

Co jest niezbędne do skorzystania z takiej ulgi? Podopieczny musi spełniać jeden z poniższych warunków:

 • musi być małoletni (poniżej 18. roku życia);
 • musi być pełnoletni, ale zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • musi mieć mniej niż 25 lat i uczyć się w szkole (zgodnie z przepisami regulującymi system oświaty lub szkolnictwo wyższe).

Z ulgi nie skorzystają wszyscy rodzice. Tego typu rozliczenie nie przysługuje osobom:

 • opodatkowanym wg skali podatkowej;
 • otrzymującym przychody z tytułu kapitałów pieniężnych;
 • zwolnionym z opodatkowania z tytułu stosunku pracy;
 • zwolnionym od podatku w ramach. ulgi dla młodych i ulgi na powrót.

Rozliczenie z małżonkiem i zmarłym współmałżonkiem

Rozliczanie PIT-u z małżonkiem jest prostym procesem. Na formularzu, w polu 6 należy zaznaczyć tę formę zeznania, a następnie wprowadzić dane swoje i żony czy męża w odpowiedniej rubryce.

Ponadto zmiany prawne pozwalają na wspólne rozliczenie osób, które były przez cały poprzedni rok w związku małżeńskim lub zawarły go w trakcie trwania konkretnego okresu. Konieczne jest zeznanie małżonków według skali podatkowej (12% lub 32%) i spełniających pozostałe warunki wymagane przez PIT-37.

W przypadku osób, których współmałżonek zmarł w roku poprzedzającym okres rozliczenia, nadal mają one możliwość skorzystania z ulgi. Zazwyczaj, aby do tego doszło, do urzędu musi zostać złożony wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym.

PIT-37 – ulgi

PIT-37 pozwala na odliczenie od podatku wielu czynników, które pozwalają na odciążenie podatnika. Do każdej z ulg określone są konkretne warunki przyznania, z którymi należy się zapoznać i sprawdzić, czy dany przypadek się do nich kwalifikuje.

Podatnicy mogą skorzystać z następujących odliczeń:

 • ulga na zabytki;
 • ulga na internet;
 • ulga na dzieci (prorodzinna);
 • ulga 4+ (dla rodzin wielodzietnych);
 • ulga rehabilitacyjna;
 • ulga na samochód;
 • ulga na leki;
 • ulga termomodernizacyjna;
 • ulga dla młodych;
 • ulga na powrót;
 • ulga dla aktywnych zawodowo seniorów;
 • ulga na umowę aktywizacyjną;
 • składki na związki zawodowe;
 • składki na IKZE;
 • darowizny na OP;
 • darowizny na cele kultu religijnego;
 • darowizna krwiodawców;
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów.

PIT-37 – termin złożenia

Podatnicy mają obowiązek złożyć swoje zeznanie podatkowe do 30 kwietnia następnego roku względem czasu, którego dotyczy rozliczenie. Formularz można przekazać do urzędu na kilka sposobów.

Deklarację da się doręczyć osobiście do odpowiedniego urzędu skarbowego lub wysłać go pocztą w formie listu poleconego. Należy pamiętać, że placówki działają w określonych godzinach, stąd złożenie dokumentów na ostatnią chwilę może być utrudnione. To samo tyczy się wysyłki – liczy się bowiem termin odbioru formularza, a nie jego nadania. Trzeba to więc zrobić wcześnie, aby nie mieć problemów z powodu spóźnienia się z oświadczeniem.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest wysyłka deklaracji w formie elektronicznej. Można to zrobić np. przy pomocy usługi Twój e-PIT stworzonego w ramach innych programów rządowych. Poza wysłaniem formularza umożliwia on także jej szybkie i wygodne uzupełnienie.

PIT-37 – jakie ulgi można uwzględnić?
Tagi wpisu:

Wersje językowe

Szukaj w serwisie

Galeria Inne

Współpraca

polecane blogi

Istnieje możliwość zamówienia artykułu sponsorowanego w naszym serwisie. Po więcej informacji na temat wpisów płatnych oraz linków reklamowych zapraszamy tutaj: Artykuł sponsorowany