Płyty paździerzowe

Płyty paździerzowe

Płyty paździerzowe to produkty wykonane z paździerzy konopnych bądź lnianych, scalonych ze sobą klejem syntetycznym w warunkach wysokiego ciśnienia oraz wysokiej temperatury!

CZYM SĄ WSPOMNIANE PAŹDZIERZE? To zdrewniałe odpadki łodyg konopi oraz lnu!

W CHWILI OBECNEJ, płyta paździerzowa została wyparta przez popularną płytę wiórową!

Odmiany płyt paździerzowych

W ZALEŻNOŚCI OD WYKOŃCZENIA WYRÓŻNIA SIĘ:

płyty nieszlifowane;
płyty szlifowane – jednostronnie;
płyty szlifowane – dwustronnie;
płyty o powierzchni uszlachetnionej (poprzez laminowanie lub fornirowanie).

Ważniejsze przymioty płyt paździerzowych

Płyta paździerzowa

Źródło obrazka: http://7a0505997d3e435aafc8-f0d9a50e65e03a4a1001c8b38922c095.r81.cf3.rackcdn.com/Medium-Density-Fibreboard-MDF_BULK.jpg

wszechstronność zastosowań (patrz niżej!);
liczne grubości do wyboru

+ właściwości typowe dla płyt wiórowych!

Zastosowanie

WSPÓŁCZESNA PŁYTA PAŹDZIERZOWA WYKORZYSTYWANA BYWA:

– w budownictwie (jako materiał konstrukcyjny oraz izolacyjny);
– w przemyśle meblarskim;
– w branży papierniczej.

Jak magazynować?

Płyty paździerzowe należy przechowywać w przewiewnych, zamkniętych pomieszczeniach!

Produkty układane są poziomo w stosy (zaś pomiędzy płytami nie ma żadnych przekładek)!

Wymiary

GRUBOŚCI PRODUKOWANYCH PŁYT:

– 8 mm
– 12 mm
– 16 mm
– 20 mm
– 22 mm
– 26 mm
– 30 mm
– 36 mm
– 40 mm
– oraz 50 mm

MOŻLIWY FORMAT:

– 2 440 mm x 1 220 mm

JEŚLI CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE MATERIAŁU, SKONTAKTUJ SIĘ Z HANDLOWCEM!

Na sam koniec – cena

– Płyta paździerzowa UŻYWANA – 267 cm x 110 cm, o grubości: 3,8 cm (doskonała jako wypełnienie regałów magazynowych) – cena BRUTTO za sztukę – cena: 67.65 zł.

TO WAŻNE, ZAPAMIĘTAJ: wyżej przedstawiona cena jest jedynie informacją ogólną i ma charakter informacyjny!

Płyta paździerzowa
Tagi wpisu:

Wersje językowe

Szukaj w serwisie

Galeria płyt meblowych

Współpraca

polecane blogi

Istnieje możliwość zamówienia artykułu sponsorowanego w naszym serwisie. Po więcej informacji na temat wpisów płatnych oraz linków reklamowych zapraszamy tutaj: Artykuł sponsorowany